தியானம் – மலர் மருந்துகள் | Bach flower remedies | Help Meditation | தியானம் சிறக்க மலர் மருந்துகள்

தியானம் உதவிடும் மலர் மருந்துகள் ...மலர் மருந்துகள் கிடைக்கும் 7598391679 #malarmaruthuvam #மலர்மருத்துவம் #தியானம்meditation #AlternativeMedicine. #Homoeopathy #BachFlowerMedicine #Acupuncture #BioMedicine #Yoga #NatureCure #Tamil #English...

Read more

edward bach Flower Remedies – மலர் மருத்துவம் ஒரு அறிமுகம் / மலர்மருத்துவம் தமிழில் /

மலர் மருத்துவம் ஒரு அறிமுகம் டாக்டர் எட்வர்ட் பேட்ச் கண்டறிந்த இங்கிலாந்து மலர் மருந்துகள் பற்றிய ஒரு எளிய அறிமுகம் #Flowerremeadies#DrPatch #மலர்மருத்துவம்தமிழில் #மலர்மருந்துகள்தமிழில் #Flowerremediesintamil #Valvannews...

Read more

தூக்கத்தில் நடத்தல் | Bach flower remedies for Sleepwalking | மலர் மருந்துகள் தீர்வு | Flower Bank

தூக்கத்தில் நடத்தல் மலர் மருந்துகள் கிடைக்கும் மலர் மருத்துவம் பயிற்சி வகுப்பு உடல் மற்றும் மனநலம் ஆலோசனை மற்றும் தீர்வு Reach 7598391679 #malarmaruthuvam #மலர்மருத்துவம் #தூக்கத்தில்நடத்தல்...

Read more
Page 1 of 40 1 2 40

Recommended

Popular Playlist